O nás                                                       www.vojenska-historie.cz               ČSAPVH

Vznik asociace
Naše
Česko Slovenská asociace přátel vojenské historie, která si dala jako cíl věnovat se hlouběji historii a pokoušet se ji připomínat současníkům, vznikla v roce 1992. Již před tím byli jednotliví zakládající členové samostatnými nadšenci do tohoto zajímavého koníčku a v dřevních dobách se s málem pokoušeli hrát na vojáky (jak se tomu dříve říkalo). Se změnou věku, možností, doby i  dostupnosti informací a zkušeností, se toto hobby stalo více či méně hlavní volnočasovou činností.

Asociací za dobu svojí činnosti prošlo relativně mnoho lidí, kteří pokud nezůstali, tak se vydali samostatnou cestou a nebo přešli do jiných klubů vojenské historie.

Co vlastně účast v Česko Slovenské asociaci přátel vojenské historie přináší svým členům?
V rámci asociace jsou jednotlivci dle svých zájmů členy jednotek, které se snaží co nejlépe rekonstruovat svou historickou předlohu. Tato činnost obnáší asi nekonečné pátrání po nových informacích, které jsou pochopitelně mezi členy sdíleny a očekává se, že na jejich základě se bude kvalita jednotky a jednotlivců rozvíjet k lepšímu. Samotná rekonstrukce jednotky pro dané období spočívá ve výrobě odpovídajících uniforem, vybavení, zbraní a případně dalších věcí co k tomu patří. Člen asociace nemusí být nutně vojákem, ale může být i pro dané období normálním civilistou, opět v odpovídajícím oděvu a vybavení. To platí hlavně pro ženy, které jsou platnými členy asociace a podílí se na nemalou měrou na reprezentaci a chodu ČSAPVH.

Naše asociace se díky dlouhodobé účasti na různých vojensko-historických akcích snaží i nadále tradiční i nové akce navštěvovat a nezklamat zde pořadatele. Zde se pak snaží, v rámci svých možností, prezentovat své možné kvality. Stejně tak se i jeho členové podílí na organizaci vlastních akcí, na které jsou zváni další kluby a jednotlivci, neboť spolupráce mezi kluby je stále nutná.

Co vyžaduje Česko Slovenská asociace přátel vojenské historie od svých členů?
Když pomineme standardní věci jako jsou brigádnické hodiny na majetku asociace a účast na pravidelných schůzích, kde se probírá chod asociace a nejbližší akce, je to hlavně odpovědnost. Odpovědnost za to, že budou respektovat velitele jednotlivých jednotek a asociace, snažit se o kvalitní rekonstrukci daného časového úseku na vojensko-historické akci (jak svojí výstrojí, výzbrojí, tak i přístupem) a nedělat ostudu historické jednotce a ČSAPVH.

Můžu se stát členem ČSAPVH?
Ano, členem se může stát kdokoliv, kdo bude akceptovat stanovy a pravidla zde v asociaci nastavená a současní členové mu hlasováním členství potvrdí. Členové ČSAPVH mu na oplátku mohou nabídnout své zkušenosti a pomoci k růstu v rámci jednotek a k získání přehledu o daném historickém období.

Jaké jsou zde jednotky?
Pokud začneme od historicky nejpozdějšího období, tak se jedná o kozáckou jednotku Rzeczpospolity z Třicetileté války, bojující na straně císařského vojska (v případě potřeby i na straně opačné). Dále Lehká dělostřelecká rota majora Štadena Carského Ruska pro období napoleonských válek. Z první světové války je zde zastoupeno Carské Rusko a to 3. Narvským pěchotním plukem knížete Golicina, za Rakousko-Uherskou stranu 17. prapor polních myslivců. Na druhou světovou válku je to za Rudou armádu 11. dělostřelecká divize a Polní pošta RA. Tyto jednotky mají své asociační velitele.

Naše milé ženy z asociace mají na historických akcích umístěnu
čajovnu
, kde se snaží přiblížit návštěvníkům dobovou kuchyni a nabízejí i osvěžení pro samotné účastníky.

Kdo jsou velitelé jednotek?
Kozáci Rzeczpospolity -  Jiří Vranka
Lehká dělostřelecká rota majora Štadena - Vít Odstrčil
3. Narvský pěchotní pluk - Vít Odstrčil
17. prapor polních myslivců - Vít Odstrčil
11. dělostřelecká divize - Vít Odstrčil
Čajovna
- Kateřina Burešová /externí/

Jak nás kontaktovat?
Zda-li by nový zájemce chtěl kontaktovat naše sdružení, lze nás oslovit na kterékoliv akci které se účastníme (viz kalendář) a nebo stačí napsat email na adresu současného velitele asociace stsv@seznam.cz. Vše další domluvíme aktuálně.